Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Online Müzik Kursu

Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda, satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.


Satış Sözleşmesi
OnlineMüzikKursu.com (Satıcı) ile Kullanıcı (Alıcı) arasındaki Sanal Ortamda yapılan Satış Sözleşmesidir.


Madde – 1

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcının, Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2
 SATICI BİLGİLERİ

(www.onlinemuzikkursu.com) GNH MÜZİK LTD. ŞTİ. / Yeşilbahçe Mahallesi 1471 Sok. Özgür Apt. No:12/B Muratpaşa/ANTALYA (İşbu sözleşmede SATICI olarak geçecektir.)


Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: www. onlinemuzikkursu.com’a üye olan veyahut üye olmaksızın alışveriş yapan tüm alıcılar. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra ALICI veya MÜŞTERİ olarak anılacaktır).

Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü, 3 işgünü içinde SATICI'ya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI'ya ait kredi karti fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 - ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılmasi istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları dâhilinde, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI'ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış oldugu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

5.9 – Alıcı, eğer bir eğitim paketi satın almış ise, belirlenen ders saatinde sisteme girmeyi taahhüt ve kabul eder. Alıcının sisteme kayıtlı saatte, sisteme hiç girmemesi halinde eğitici 10 dakikalık bekleme süresi uygular ve ardından oturum sonlandırılarak, eğitim yapılmış varsayılır. Alıcının sisteme kayıtlı saatten geç (10 dakikadan kısa süreyle) olarak sisteme girmesi halinde, eğitim oturumu normal bitiş saatinde bitirilir. Alıcı geç kalması veya hiç gelmemesi dolayısıyla herhangi hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı katılmasına engel bir zaruri mazereti olması halinde, sisteme kayıtlı eğitim saatinden en az 24 saat önce siteye bildirmekle yükümlüdür.

5.10 - İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI`ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra veyahut ürün satın alınması sırasında alıcı tarafından okunması ve buna dair ibareyi işaretlemesi ile geçerlilik kazanır.


Madde - 6
CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya faks, elektronik posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.  Dijital piyano, dijital davul ve benzeri, parçalara ayrılmış halde ALICI'ya ulaştırılan ve montajı ALICI tarafından yapılan ürünler cayma hakkı kapsamı dışındadır.

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Antalya ili (Türkiye) Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır

 

Satış Sözleşmesi

BİZE ULAŞIN